Nyföretagande - internationellt

Nyföretagandet i Sverige är lågt i en internationell jämförelse. Global Entrepreneurship Monitor mäter hur benägna människor i olika länder är att starta företag.

Den entreprenöriella aktiviteten mäts i hur stor andel av befolkningen mellan 18 och 64 år som antingen är i färd med att starta ett nytt företag eller som driver ett företag som är yngre än 42 månader.

Varje år gör Global Entrepreneurship Monitor, GEM, en undersökning som jämför hur stor den entreprenöriella aktiviteten, det vill säga nyföretagandet, är i olika länder. I undersökningen räknas ett entreprenöriellt aktivitetsindex fram, Total Early-Stage Entrepreneurial Activity, TEA. Detta utgörs av två olika mått som slagits samman, ett för entreprenörer som är i färd med att starta företag och ett för nya företagare.

Undersökningen visar att Sverige har ett lågt nyföretagande jämfört med andra länder. År 2019 hade Sverige ett nyföretagande på 8,3 procent och placerar sig på en 38:e plats i undersökningen som inkluderar 50 länder. Detta beror bland annat på att "nödvändigheten" att starta företag i Sverige är väldigt låg. I många av de länder som ligger överst i diagrammet är nödvändigheten att starta företag stor. Fattigdomen är utbredd och det finns inte många andra val än att starta företag för att klara sin försörjning. I Pakistan var över 90 procent av nyföretagande delvis motiverat av att det var ont om andra jobb. Motsvarande siffra för Sverige var under 40 procent. I Sverige och många andra länder med hög ekonomisk standard drivs i stället nyföretagandet av att människor vill förverkliga idéer.

I tabellen nedan visas de länder som har samma typ av ekonomiska standard som Sverige, så kallade innovationsdrivna ekonomier. Dessa är mer jämförbara med Sverige men även i detta fall placerar sig Sverige i den nedre hälften av listan, på en 17:e plats.

Entreprenöriell aktivitet, TEA i innovationsdrivna ekonomier

Andel av befolkningen 18-64 år, 2019

Kanada18,2
Usa17,4
Förenade Arabemiraten16,4
Sydkorea14,9
Qatar14,7
Puerto Rico13,4
Portugal12,9
Israel12,7
Irland12,4
Cypern12,2
Australien10,5
Nederländerna10,4
Luxemburg10,2
Schweiz9,8
Storbritannien9,3
Taiwan8,4
Sverige8,3
Grekland8,2
Slovenien7,8
Tyskland7,6
Spanien6,2
Källa: Global Entrepreneurship Monitor
I tabellen visas endast länder som ingår i gruppen "Innovationsdrivna ekonomier" där Sverige också ingår. Länder i denna grupp är bäst jämförbara med Sverige.
Länder som Hong Kong, Österrike, Finland, Portugal, Estland och Frankrike ingår också i gruppen men då data saknas redovisas inte länderna.