Statens lånebehov

Motsvarar grovt ökningen av statsskulden. Den är lika med statsbudgetens saldo med omvänt tecken.