Samhällsekonomi

Läran om hela samhällets ekonomi och hur det fungerar. Behandlar ämnen som inflation, konjunktur, arbetsmarknad och produktion.