Självförsörjning per kommun

Andelen personer som har en arbetsrelaterad inkomstnivå på över 19 050 kronor per månad skiljer sig mycket mellan landets olika kommuner. I Gällivare, Habo och Hammarö var det i januari månad mellan 82-83 procent i åldrarna 20-65 som tjänar över 3 inkomstbasbelopp per år medan motsvarande andel i Perstorp, Ljusnarsberg och Högsby var mellan 61-63 procent.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

För att förstå hur ett lands arbetsmarknad fungerar och vilka utmaningar som den står inför är det viktigt att veta hur många i landet som försörjer sig själva. Det finns ingen vedertagen definition av vad det innebär att vara självförsörjd och det är även svårt att mäta. SCB har i nyligen framtagen statistik börjat mäta den arbetsrelaterade inkomstnivån bland Sveriges befolkning. 3 inkomstbasbelopp motsvarar under år 2024 19 050 kronor per månad och används som en gräns för självförsörjning.
Kartan som visas ovan illustrerar hur stor andel av befolkningen i Sveriges olika kommuner i åldrarna 20-65 år som har en arbetsrelaterad inkomstnivå på över 19 050 kronor per månad. Studenter är exkluderade i de här beräkningarna eftersom det är en investering för att personen i framtiden ska kunna bli självförsörjande. På nationell nivå så har 4 469 518 personer eller knappt 74 procent ett arbete som sin huvudsakliga inkomstkälla. Knappt 2 procent har pension som sin huvudsakliga inkomstkälla och knappt 3 procent får sin huvudsakliga försörjning genom arbetslöshetsersättning.