Doharundan

Den nya multilaterala handelspolitiska förhandlingsrundan kallas "utvecklingsagendan från Doha". Att det blir en ny runda enades de 142 medlemsländerna i Världshandelsorganisationen (WTO) om vid ministerkonferensen i Doha i november 2001.