Reavinst

Vinsten som uppstår när man säljer något för mer än man köpte det för. Ett vanligt exempel är den vinst man gör när man säljer en bostad för mer än den köptes för. Reavinsten är beskattad i Sverige.