Stämpelskatt

Under 2022 uppgick statens intäkter från stämpelskatten till knappt 16 miljarder kronor. Normalt sett uppgår stämpelskatten till 1,5 procent av köpeskillingen och 2,0 procent av inteckningen. 

När man köper en fastighet finns det två olika typer av stämpelskatter man måste ta hänsyn till. Den ena tas ut när man plockar ut lagfarten. För privatpersoner uppgår den till 1,5 procent av antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet för året före lagfart beviljas – det alternativ med högst egendomsvärde. För juridiska personer uppgår den till 4,25 procent.

Den andra typen av stämpelskatt tas ut när man tar ut en inteckning och den uppgår till 2,0 procent av det intecknade beloppet.

  • Exempel: Om köpeskillingen för en fastighet är 2 miljoner och inteckningarna uppgår till 1 miljon kronor blir den sammanlagda stämpelskatten 50 000 kronor (1,5 procent av 2 mkr  +  2,0 procent av 1 mkr).

Vid arv eller gåvor utfår normalt sett ingen stämpelskatt för lagfarten. Köper man en bostadsrätt behöver man ingen lagfart eftersom det formellt sett är bostadsrättföreningen som äger bostaden. Du kan läsa mer om stämpelskattLantmäteriets och Kammarkollegiets hemsidor.