Biomassa

Material med kemiskt eller biologiskt ursprung som inte eller i liten grad omvandlats kemiskt.