Saldo

Saldo är skillnaden eller nettot mellan tillgångar och skulder på ett konto, och kan därmed vara positivt eller negativt.