Offshoring

Företag köper tjänster, eller insatsvaror, från företag i andra länder istället för produktion i egen regi. Se också outsourcing.