Svenska modellen

Att arbetsgivareförbund och fackföreningar förhandlar om löner, pensioner och villkor som ska gälla för arbetsmarknaden i Sverige genom kollektivavtal brukar kallas för den svenska modellen. I andra länder är det vanligt att dessa områden istället regleras genom lag. Det finns dock ingen entydig definition av begreppet. Ibland syftar man också på den generella välfärdspolitiken, det vill säga välfärdssystem som omfattar en stor majoritet av befolkningen.