Multilateral

Omfattande flera parter. Multilaterala avtal och förhandlingar innebär att tre eller fler parter deltar. WTO:s förhandlingsrundor är ett exempel på multilaterala förhandlingar där alla medlemsländer kommer överens om att sänka sina tullar samtidigt och ömsesidigt.