Elpriser internationellt

Under första halvåret av 2023 var elpriset i flera europeiska länder högt. I Sverige var hushållens elpris inklusive skatter och avgifter i linje med våra grannländers.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Kartan visar elpriset inklusive skatter och avgifter för hushåll under första halvåret år 2023. Det svenska priset på 0,30 euro per kWh var i linje med priset i vissa av våra grannländer. I Sverige skiljer sig ofta elpriset mellan norra och södra delarna av landet. I kartan visas ett genomsnitt för hela landet utan regionala skillnader.

Diagrammet visar samma priser som kartan över tid. Elpriserna har ökat för alla områden sedan år 2007, med tilltagande utveckling sedan år 2020. Denna utveckling har förstärkts ytterligare på grund av Rysslands invasion av Ukriana i början av år 2022. 

Både kartan och diagrammet visar data från den europeiska statistikmyndligheten Eurostat. För att få jämförbarhet visas kostnaden i euro för alla länder, men det innebär att även växelkursens utveckling kommer att påverka hur utvecklingen ser ut i diagrammet (du kan läsa om kronans växelkurs mot euron här). Hur mycket elpriset påverkar hushållen skiljer sig också mellan länder beroende på hur mycket el som används. I vissa andra länder är det till exempel vanligare att spisar och värme drivs av gas. Sverige är därför ett ganska elintensivt land.