Inköpschefsindex - PMI

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin föll något i Sverige under januari. Kina och USA redovisade ett PMI över 50 medan Sverige och Euroområdet visade under 50. Detta indikerar att läget var något sämre i januari än i december för Sverige och Euroområdet. Nivåerna varierar inom tjänstesektorn.

Inköpschefsindex, PMI, är en snabb konjunkturindikator där 50 anger att läget är samma som föregående månad. Ett värde över 50 pekar på att läget är bättre än månaden innan och ett värde under 50 på att läget är sämre. Med andra ord visar index på förändring och inte nivå.

I diagrammet ovan syns tydligt hur PMI för Sverige sjönk kraftigt under finanskrisen 2008 och sedan återigen under coronakrisen. Nedgången för industrin var mycket kraftig under mars och april 2020. Efter det skedde en snabb rekyl uppåt. Även i USA och i Euroområdet kunde man se samma mönster. Under 2022 föll index igen. 

Även PMI för tjänstesektorn uppvisar ett liknande mönster, med kraftiga nedgångar under våren 2020 och därefter en återhämtning i samtliga länder länder. För Sverige, USA och Euroområdet var index sedan relativt högt under 2021 för att sedan falla tillbaka under 2022. Kina uppvisar ett avvikande mönster på grund av strikta restriktioner även under 2022.   

PMI bygger på en panel av inköpschefer som svarar på frågor om orderingång, affärsvolym och produktion, sysselsättning, leverantörernas leveranstider och lager av inköpt material. Indexet har flera styrkor. Dels publiceras det snabbare än de faktiska produktionssiffrorna, vilket gör det framåtblickande. Dels finns det för flera länder, vilket möjliggör internationella jämförelser. Detta är särskilt relevant för Sverige vars utrikeshandel är omfattande.