Resultat

Resultat används ofta inom företagsekonomin. Det kan beräknas på olika sätt och därmed syfta till olika saker. Generellt innebär ett resultat skillnaden mellan intäkter och kostnader.