Öppet arbetslösa

Med öppet arbetslösa avses de personer som inte är sysselsatta men som vill och kan arbeta och som aktivt söker arbete. Definitionen och mätmetoden används inte längre av SCB men termen används av Arbetsförmedlingen för att definiera arbetslösa. Sedan oktober 2007 redovisar SCB istället sin arbetslöshetsstatistik enligt internationell definition. Det betyder att man gått över från 16-64 år till 15-74 år samt att heltidsstuderande som är beredda och aktivt söker arbete definieras som arbetslösa.