Köpkraft

Mått på möjligheten att köpa varor och tjänster. Köpkraften är beroende av storleken på disponibel inkomst och värdet på den valuta inkomsten denomineras i.