Etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingens program för nyanlända flyktinginvandrare och deras anhöriga i arbetsför ålder (20-64 år) samt i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige.