Elfakta

Elfakta är för dig som vill veta mer om Sveriges energisystem och framtida energibehov.

Energi används för att producera varor, värma hus och driva bilar. Vår energi kommer i många olika former och omvandlas, samt transporteras, utifrån våra behov. Men hur fungerar egentligen ett energisystem och vilka delar kan vi påverka?

Sveriges elanvändning

 • Bostäder står för hälften av Sveriges elanvändning

  54,3%
 • Industrin använde en tredjedel av Sveriges el 2022

  34%

Hur produceras Sveriges el?

 • Sveriges elproduktion 2021

 • Vattenkraft: 73,3 TWh

 • Vindkraft: 27,1 TWh

 • Solkraft: 1,1 TWh

 • Kärnkraft: 51 TWh

 • Kraftvärme i industrin: 6,7 TWh

 • Kraftvärme: 8,7 TWh

 • Övrig värmekraft: 0,1 TWh

Källa: Energimyndigheten

Sveriges elbehov

137 TWh
223TWh
289TWh
336 TWh
373 TWh

Sveriges elanvädning uppgick till 137 TWh under 2022.

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 223 TWh under 2030

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 289 TWh tills 2035

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 336 TWh tills 2040

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 373 TWh tills 2045

Vill du veta mer om kraftslagens olika fördelar och nackdelar?

 • I Sverige finns det 5 164 vindkraftverk som år 2021 producerade 27,1 TWh el, motsvarande 16,1 % av Sveriges totala elproduktion.

 • I Sverige finns det sex aktiva kärnkraftsreaktorer fördelat på tre kärnkraftverk. År 2021 producerade dessa 51 TWh el vilket motsvarar 30 % av Sveriges totala elproduktion.