Elfakta

 

Energi används för att producera varor, värma hus och driva bilar. Vår energi kommer i många olika former och omvandlas, samt transporteras, utifrån våra behov. Men hur fungerar egentligen ett energisystem och vilka delar kan vi påverka?

Sveriges elanvändning

 • Bostäder står för hälften av Sveriges elanvändning

  54,3%
 • Industrin använde en tredjedel av Sveriges el 2022

  34%

Hur produceras Sveriges el?

 • Sveriges elproduktion 2022

 • Vattenkraft: 69 TWh

 • Kärnkraft: 50 TWh

 • Vindkraft: 33 TWh

 • Kraftvärme: 8 TWh

 • Industriell kraftvärme: 7 TWh

 • Solkraft: 2 TWh

 • Övrig värmekraft: 0 TWh

Källa: Energimyndigheten

Sveriges elbehov

135 TWh
197 TWh
247 TWh
287 TWh
320 TWh
349 TWh

Sveriges elanvädning uppgick till 135 TWh under 2023.

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 197 TWh under 2030

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 247 TWh tills 2035

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 287 TWh tills 2040

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 320 TWh tills 2045

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 349 TWh tills 2050

Vill du veta mer om kraftslagens olika fördelar och nackdelar?

 • I Sverige finns det 5 164 vindkraftverk som år 2021 producerade 27,1 TWh el, motsvarande 16,1 % av Sveriges totala elproduktion.

 • I Sverige finns det sex aktiva kärnkraftsreaktorer fördelat på tre kärnkraftverk. År 2021 producerade dessa 51 TWh el vilket motsvarar 30 % av Sveriges totala elproduktion.