Elfakta

Elfakta är en sida för dig som vill veta mer om Sveriges energisystem och hur elmarknaden fungerar.

Energi används för olika ändamål. När vi kör bil förbrukas energi i form av bensin, diesel eller biogas. När vi värmer vårt hus eller vår arbetslokal är vi antingen uppkopplade i ett fjärrvärmenät, har en elpanna eller eldar med olja eller biomassa. Men vad använder vi energin till?

Sveriges elanvändning

 • Bostäder står för hälften av Sveriges elanvändning

  54,3%
 • Industrin använde en tredjedel av Sveriges el 2022

  34%

Hur produceras Sveriges el?

 • Sveriges elproduktion 2021

 • Vattenkraft: 73,3 TWh, per energislag

 • Vindkraft: 27,1 TWh, per energislag

 • Solkraft: 1,1 TWh, per energislag

 • Kärnkraft: 51 TWh, per energislag

 • Kraftvärme i industrin: 6,7 TWh, per energislag

 • Kraftvärme: 8,7 TWh, per energislag

 • Övrig värmekraft: 0,1 TWh, per energislag

Källa: Energimyndigheten

Sveriges elbehov

137 TWh
223TWh
289TWh
336 TWh
373 TWh

Sveriges elanvädning uppgick till 137 TWh under 2022.

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 223 TWh under 2030

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 289 TWh tills 2035

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 336 TWh tills 2040

Sveriges elbehov beräknas uppgå till 373 TWh tills 2045