Valfrihetssystemet

Baseras på Lagen om Valfrihetssystem, LOV som trädde i kraft 2009. Det är ett alternativ till det traditionella upphandlingssystemet. Den största skillnaden för brukaren eller patienten är att man själv får möjlihet att välja utförare. Det kan till exempel handla om äldreomsorg, social omsorg för handikappade eller barnmorska inför en graviditet. barnmorsketjänster. Det är frivilligt för kommuner att välja om de vill införa valfrihetssystemet eller inte, men obligatoriskt för landstingen inom primärvården.