Energi

Energi kan varken produceras eller konsumeras utan endast övergå från en form till en annan. Inom fysiken är energi allt som kan omvandlas till arbete. Inom ekonomi är energi i nödvändig insatsvara i produktion i allmänhet och tillverkningsindustri i synnerhet.