Utträngning

Engelska: crowding out. Utträngning kan ske när en aktör går in på en marknad och tränger ut andra aktörer. Exempel kan vara att staten går in på olika marknader och tränger ut privata alternativ för produktion av varor eller tjänster eller att stora företag går in på marknader och tränger ut små företag.