Inflation, hyper

Hyperinflation innebär en extremt snabb och ihållande inflation.