PVI

Produktionsvärdesindex (PVI) beskriver månadsvis utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster. PVI har tagits fram 2017 och ersatt det gamla indexet Produktionsindex över näringslivet (PIN). Fördelarna med PVI är att det mäter produktionen av tjänster, industriverksamhet och handel inom både tjänste- och industrisektorn samt produktionen inom byggsektorn.