Faktablad

Här finns olika faktablad inom en rad olika områden. Dessa blad är pdf:er och kan med fördel skrivas ut.

Så stor är välfärdssektorn

Här ges en bild av hur betydelsefulla privata aktörer är inom välfärden. Siffror om såväl skola som vård redovisas.


Den privata välfärdssektorn
(pdf, 1 Mb)
Uppdaterades 180119

Hur hög är skatten?

Hur hög är skatten 2016? Denna plansch visar tre exempel och inkluderar även arbetsgivaravgiften som ofta glöms bort av många anställda.

Hur hög är skatten och vart går den? (pdf, 0,8 Mb) 
Publicerades 160201

RUT & ROT

Inom RUT-sektorn är kvinnor och utrikes födda överrepresenterade både bland företagare och anställda. ROT-avdraget används flitigast av personer mellan 65 och 69 år. Här finns statistik över vilka som köper och säljer ROT- och RUT-tjänster.

ROT & RUT - Vem köper, säljer och hur mycket? (pdf, 1 Mb) 
Publicerades 150818

Integrationen på arbetsmarknaden

Utrikes födda har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än inrikes födda. Här går vi igenom hur sysselsättningsgraden utvecklas över tid för olika grupper och vad man kan göra för att skynda på integrationsprocessen.

Integrationen på arbetsmarknaden (pdf, 1 Mb) 
Publicerades 150723

Fakta om jobben

Hur står det till på arbetsmarknaden? På detta faktablad redovisar vi utvecklingen för några vanligt förekommande och flitigt diskuterade variabler.

Bild på faktablad om jobben.Fakta om jobben (pdf, 3 Mb) 
Publicerades 140623

Ungdomsarbetslöshet

I vårt faktablad om ungdomsarbetslöshet presenterar vi siffror på ungdomsarbetslösheten och diskuterar orsaker bakom de höga nivåerna.

Faktablad om ungdomsarbetslösheten.Fakta om ungdomsarbetslöshet (pdf, 1 Mb)
Publicerades 140623

 

Kapitalinkomstskatt - En skatt på investeringar och sparande

Här ges en bakgrund till kapitalinkomstskatten, eller kapitalskatten som den också kallas. Hur hög är den i Sverige i jämförelse med andra länder och hur mycket skatteintäkter ger den? Ta reda på svaren i detta faktablad.

Kapitalinkomstskatt (pdf, 3 Mb) 
Publicerades 140703

Marginalskatt - Skatten på en inkomstökning

Vad är marginalskatt och värnskatt? Hur mycket trappas skatten upp med inkomsten? I detta faktablad ges en bakgrund till själva begreppen och en introduktion till hur marginalskatt kan påverka oss som privatpersoner och samhället i stort.

Faktablad om marginalskatt och värnskatt.

Marginalskatt (pdf, 3 Mb)
Publicerades 140623

Läget på Gotland

Inför Almedalsveckan har vi sammanställt 10 variabler utifrån 5 perspektiv om Gotlands ekonomi. Ladda ner för att se vad som får Gotland att sticka ut. Du hittar mer kommunal statistik för Sveriges 290 kommuner här

Läget på Gotland (pdf, 2 Mb)
Publicerades 150625

Arbetskraftsinvandring

Här har vi samlat statistik över vilka jobb som lockar utländsk arbetskraft, hur många aktiva arbetstillstånd som finns ute och vilka regler som gäller för att arbeta i Sverige.

Arbetskraftsinvandring (pdf, 2 Mb)
Publicerades 140630