Faktablad

Här hittar du ett urval av de olika faktablad som Ekonomifakta publicerat genom åren. Det senaste tillskottet är en plansch om arbetsgivaravgiften.

Lönekostnaden du aldrig ser: Arbetsgivaravgiften

Få koll på arbetsgivaravgiftens olika komponenter och hur en av dem – den allmänna löneavgiften – stigit kraftigt genom åren.

Plansch om arbetsgivaravgiften 2019

Lönekostnaden du aldrig ser (pdf, 0,5 Mb)

Uppdaterades 190222

Andelen av din lön som betalas i skatt inklusive arbetsgivaravgift, ett exempel:

Hur stor bit går till skatt?Hur stor bit går till skatt.pdf
Uppdaterad 230411

Så stor är välfärdssektorn

Här ges en bild av hur betydelsefulla privata aktörer är inom välfärden. Siffror om såväl skola som vård redovisas.


Den privata välfärdssektorn
(pdf, 1 Mb)
Uppdaterades 180119

RUT & ROT

Inom RUT-sektorn är kvinnor och utrikes födda överrepresenterade både bland företagare och anställda. ROT-avdraget används flitigast av personer mellan 65 och 69 år. Här finns statistik över vilka som köper och säljer ROT- och RUT-tjänster.

ROT & RUT - Vem köper, säljer och hur mycket? (pdf, 1 Mb) 
Uppdaterades 180327