Basbelopp

Syftar vanligen till prisbasbeloppet som avspeglar allmänna prisökningar i ekonomin. Finns även ett inkomstbasbelopp som avspeglar inkomstutvecklingen i samhället och används för att beräkna den högsta pensionsgrundande inkomsten.