Utlandsstuderande

EU har ett nära samarbete i utbildningsfrågor. Erasmus som är EU:s program för utbildning, praktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt är en viktig del i detta. År 2021 studerade cirka 3 000 svenska studenter minst tre månader av sin högskoleutbildning i ett annat EU-land.

EU samarbetar inom utbildningsfrågor i syfte att göra utbildningen i de europeiska länderna mer tillgänglig, konkurrenskraftig och enhetlig. En central del av samarbetet är den så kallade Bolognaprocessen eller Bolognadeklarationen. Det är ett sammarbetsprojekt med fokus på högre utbidning som inleddes av 29 europeiska länder år 1999. Idag är 47 europeiska länder anslutna till samarbetet. Samarbetet har bland annat resulterat i en standardiserad utbildnings- och examensstruktur med tre cykler, en treårig grundnivå, en tvåårig avancerad nivå och forskarutbildningsnivå på mellan tre till fyra år. Sverige införde den ny utbildnings- och examensstrukturen i samband med högskolereformen år 2007. 

En annan viktig del i det europeiska samarbetet för utbildning är Erasmus. Det är EU:s program för praktik, ungdomsutbyten, idrottsprojekt som kom till år 1987 med syftet att stärka samarbetet mellan universitet och andra eftergymnasiala utbildningsinstitutioner i Europa.  Med tiden har programmet utvidgats och kallas idag för ”Erasmus+”. Erasmus+ är välkänt för sitt studentutbytesprogram. Varje år studerar ca 1 miljoner personer i ett annat europeiskt land via Erasmus. År 2021 valde drygt 3 000 svenska studenter att spendera minst tre månader av sin högskoleutbildning i ett annat EU-land.