Handelskammare

En fri och obunden regional näringslivsorganisation som har till uppgift att verkar för att främja det regionala näringslivet. Varje handelskammare ägs av sina medlemmar, som normalt består av företag, kommuner och andra organisationer. Medlemmarna utser kammarens styrelse. Flertalet av landets handelskamrar är medlemmar i Svenska Handelskammarförbundet, som är ett samarbets- organ för handelskamrarna i Sverige. Det finns också nära 50 svenska handelskamrar runt omkring i världen. Dessa finansieras och styrs av medlemsföretagen i respektive land. I Sverige finns för närvarande elva regionala handelskammare.