Ozon

En växthusgas och luftförorening som bildas genom kemiska reaktioner med andra ämnen i atmosfären. Mänsklig aktivitet bidrar indirekt till ozonbildning via utsläpp av luftföroreningar. Ozon i stratosfären skyddar mot farlig UV-strålning.