Budget

En prognos över framtida ekonomiska händelser. Ett verktyg för att sköta bland annat företagets ekonomi, där man ställer upp inkomster och utgifter.