Medianlön

Medianlön är den lön som ligger i mitten på en sorterad skala av löner. Det är också den 50:e percentilen. För längre förklaring se ordet median.