Pensionsgrundande inkomster

Till pensionsgrundande inkomster räknas förutom lön ersättning från social- och arbetslöshetsförsäkringar.