Omsättning

Värdet på ett företags totala försäljning under en tidsperiod.