Fiskala skatter

Skatter vars huvudsakliga syfte är att generera pengar till statskassan.