Restavgift

En avgift som tas ut vid för sen inbetalning av skatt.