Obligationer

Långfristiga skuldförbindelser, vanligen utfärdad av stat, kommun eller större företag.