Valutautflöde

Brukar räknas som summan av bytesbalansens saldo och de privata kapitaltransaktionerna i den finansiella balansen.