Årsredovisning

Den samlade informationen från en myndigheter eller företag om det ekonomiska resultatet och verksamhetens resultat. Årsredovisningen innehåller information om resursförbrukningen och myndighetens tillgångar och skulder.