Guldmyntfot

Ett monetärt system för att bestämma värdet på länders valutor. Sverige använde systemet mellan 1873 och 1914 samt under en period under mellankrigstiden. Initialt var 1 kg guld likvärdigt med 2 480 kronor. Under Bretton Woodssystemet, 1951-1973, fanns också en koppling till guldet genom att kronan knöts till dollarn som i sin tur var kopplad till guldet.