Guldmyntfot

Ett monetärt system för att bestämma värdet på länders valutor. Sverige använde systemet mellan 1873 och 1931. I början var 1 kg guld likvärdigt med 2 480 kronor.