Attac

Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. Föreningen för beskattning av finansiella transaktioner till förmån för medborgarna. Frivilligorganisation som bildades i Frankrike 1998. Sedan januari 2001 finns det en svensk gren av Attac.