Dumping

Att sälja en produkt till ett lägre pris utomlands jämfört med det pris som sätts på hemmamarknaden.