Euratom-fördraget

Euratom-fördraget undertecknades år 1957 och syftar till att bland annat fastställa säkerhetsnormer för bruk av atomenergi, sprida teknisk information, och för att se till att kärnmaterial som används i kärnkraftverk inte används för militära ändamål.