Resultatlön

Lön som bestäms, helt eller delvis, genom avstämning mot på förhand bestämda kriterier för verksamhets- eller lönsamhetsmål.