Bidrag

Ersättning som lämnas utan direkt motprestation. I statlig redovisning sammanfaller begreppet vanligen med transfereringar.