Kommunernas resultat

Under år 2022 gjorde kommunerna ett positivt resultat på nära 34 miljarder kronor. 23 av 290 kommuner gjorde ett negativt resultat under år 2022.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Kommunernas intäkter och kostnader har de senaste åren varierat kraftigt. Coronapandemin medförde ökade resurser och kostnader för kommunerna. Det har även bidragit till att kommunerna haft ovanligt stora överskott de senaste åren. Under år 2022 uppgick överskottet till nära 34 miljarder kronor. 23 av 290 kommuner hade ett negativt resultat under år 2022 där Norrköping var den kommunen som hade störst underskott. Störst överskott återfanns i Stockholm där resultatet blev nära 2,7 miljarder kronor.