RUT-avdrag

Avdraget för hushållsnära tjänster inom rengöring, underhåll och tvätt har sedan lanseringen 2007 blivit allt mer populärt. Under 2022 uppgick de sammanlagda RUT-avdragen till omkring 7,5 miljarder kronor. Personer mitt i karriär- och familjeliv samt i övre pensionsåldern är de som i högst grad utnyttjar möjligheten till extra hjälp i hemmet. Kvinnor driver i högre utsträckning företagen som erbjuder RUT-tjänster

Diagrammet ovan visar hur stor andel i varje åldersgrupp som under 2022 gjort avdrag för hushållsnära tjänster. RUT-avdraget är mest använt bland personer i övre pensionsåldern. Nästan var fjärde person över 75 år har fått avdrag för tjänster inom rengöring, underhåll eller tvätt. Andelen är som lägst i de yngre åldrarna och ökar fram till åldersgruppen 45-49 år för att sedan sjunka något innan andelen åter ökar. Bland samtliga åldersgrupper är det kvinnor som i högst grad utnyttjar RUT-avdraget.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du även se RUT-avdraget fördelat efter avdragets storlek. Bilden blir då något annorlunda och toppar bland personer i åldersgruppen 40-44 år. Det genomsnittliga RUT-avdraget uppgår till cirka 6 000 kronor och är ungefär lika stort bland kvinnor som bland män.

Fördelningen mellan kvinnor och män är också relativt jämn sett till vilka det är som driver företagen som erbjuder RUT-tjänster. Fyra av tio företagare är kvinnor vilket är en högre andel än genomsnittet i näringslivet, där drygt tre av tio företagare är kvinna.

Företag inom RUT-sektorn sticker även ut när man studerar fördelningen av män och kvinnor bland de anställda. Kvinnor utgör 55 procent av de anställda inom RUT-sektorn vilket är en överrepresentation jämfört med hur det generellt ser ut inom näringslivet.

Tittar man närmare på de anställda i företagen är sektorn särskilt betydelsefull för grupper som statistikt sett har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.  Jämfört med näringslivet i stort är andelen anställda betydligt högre både bland personer utan gymnasial utbildning och bland utrikesfödda. Nära en tredje del av de anställda inom RUT-företagen saknar gymnasial utbildning och andelen utrikesfödda är dubbelt så hög som bland övriga branscher.

Anställda efter utbildningsnivå

Procentuell andel, år 2022

RUT-företagÖvriga företag
Förgymnasial26,610,5
Gymnasial <3 år24,215,4
Gymnasial ≥3 år27,027,4
Eftergymnasial22,246,7
Källa: SCB (BAS)

Anställda efter ursprungsland

Procentuell andel, år 2022

RUT-FöretagÖvriga företag
Inrikesfödda56,378,2
Utrikesfödda43,721,8
Varav:
Norden och EU10,15,3
Övriga Europa8,33,6
Asien14,68,7
Övriga länder10,74,2
Källa: SCB (BAS)

 

Du kan läsa mer om kvinnor och mäns entreprenörskap här och om arbetslösheten efter utbildningsnivå här.