Realränta

En ränta justerad för inflationens påverkan. En placering till fast realränta ger ett förutbestämt belopp plus ett belopp som motsvarar den sammanlagda inflationen under spartiden.