Stordriftsfördelar

Ett företag upplever stordriftsfördelar om genomsnittskostnaden för att producera en vara eller tjänst minskar när produktionen ökar.