Transnationella företag

Globala företag som verkar internationellt, det vill säga, har produktion och försäljning i flera olika delar av världen genom dotterbolag. Svenska internationella företag har mer än 1 400 000 anställda i utlandet. Transnationella företag karaktäriseras också ofta av att företagens huvudkontor inte längre ligger i företagens ursprungsland och att företagen därmed inte längre har någon egentlig hemmamarknad.