Statsbudgetens saldo

Skillnaden mellan inkomster och utgifter i statsbudgeten.